Pszczółki

PSZCZÓŁKI

 to grupa dzieci 6-letnich .
Nauczycielem prowadzącym jest pani Iwona Rupiczak i pani Agnieszka Szczerek.
Przy obsłudze pracuje pani Bożena Zalasik.