Z życia przedszkola

 • Przedłużenie zamknięcia przedszkola do 18 kwietnia br.

  Szanowni Rodzice,
  Informujemy, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021r., zgodnie z informacją, przekazaną przez Ministra Zdrowia na konferencji prasowej w dniu 7 kwietnia br.

  Przedszkole organizować będzie w tym czasie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, wyłącznie na wniosek rodziców, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. (tak, jak do tej pory).
  Czytaj więcej...
 • Życzenia świąteczne

  Czytaj więcej...
 • Przedszkole zamknięte w okresie 29.03.-09.04.2021r.

  Drodzy Rodzice,

   Od dnia 29.03.2021 do dnia 9.04.2021 przedszkole będzie nieczynne.

  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedszkole organizować będzie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wyłącznie na wniosek:

  1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2) rodziców dzieci, którzy:
  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e) wykonują działania ratownicze,
  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

  Osoby ww., które będą potrzebowały opieki dla dziecka w tym czasie, proszone są o zgłoszenie tego faktu mailowo - do sekretariatu przedszkola.

  Jednocześnie informujemy, iż realizacja podstawy programowej, będzie się odbywała w tym czasie, w formie zdalnej, tak, jak w ubiegłym roku (materiały dla poszczególnych grup będą zamieszczane na naszej stronie www.przedszkole.kalisz.pl/nauczanie-zdalne.html, w zakładce: Nauczanie zdalne).

  Czytaj więcej...
 • Wielkanocna Zbiórka Żywności dla potrzebujących

  Drodzy Rodzice,
  Dziś, w obydwu wejściach do naszego przedszkola, pojawiły się pudełka w ramach Wielkanocnej Zbiórki Żywności dla potrzebujących, zorganizowanej przez kaliską Fundację CHOPS.
  Do 29 marca br. zbierana jest żywność typu: konserwy, mleko UHT, dżemy, olej, mąka, makaron, słodycze i inne długoterminowe produkty.
  Zachęcamy do przyłączenia się do akcji 🐣🌷🎁

  Czytaj więcej...
 • Powitanie Wiosny - poniedziałek, 22 marca br.

  Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
  22 marca (poniedziałek) powitamy w przedszkolu oraz w przedszkolnym ogrodzie “Panią Wiosnę” 🌷🌿🌞
  Prosimy, aby dzieci były ubrane w tym dniu w kolory wiosny (odcienie zieleni) lub na ubraniach posiadały elementy związane z wiosną (kwiaty, motylki, ptaszki, pszczółki itp.) 💚🌸🦋🐦🐝
  Czytaj więcej...
 • Światowy Dzień Kota 🐈😻

  17 lutego przypada Światowy Dzień Kota 🐈😻
  Będziemy więc w dniu jutrzejszym poznawać ciekawostki na temat kotów, rozwiązywać zagadki o najpopularniejszych kotach z bajek, brać udział w zabawach ruchowych, wykonamy kocie prace plastyczne, dowiemy się także, jak pomagać potrzebującym zwierzętom i podsumujemy akcję zbiórki karmy 😻🐈
  To będzie doskonała okazja, by zgłębić wiedzę na temat czworonożnych przyjaciół człowieka 🤗
  Czytaj więcej...
 • Zapisy na nowy rok szkolny 2021/2022 Zapraszamy !

  Czytaj więcej...
 • Zapraszamy do naszego przedszkola 😀🤗 - FILM

  Czytaj więcej...
 • O nas wierszem 😀🤗

  Czytaj więcej...
 • Walentynki w naszym przedszkolu 😍❤️🥰 - ogłoszenie

  Czytaj więcej...