XXIII edycja akcji "Góra Grosza"

🧡 Od listopada br. nasze przedszkole, jak co roku, bierze udział w kolejnej, XXIII już edycji akcji "Góra Grosza", która polega na zbiórce monet (od 1 gr do 5 zł) i jest organizowana przez Towarzystwo "Nasz Dom" 🧡
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
"Góra Grosza" jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci.
A najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników 🧡
Zachęcamy serdecznie do włączenia się w tę akcję 🧡